Kære forældre.

Er I usikker på jeres rolle som forældre?

Er der mange ting i jeres hverdag,
I er i tvivl om, hvordan I skal håndtere?

Har I kampe med jeres barn?

Har I spørgsmål, som I har brug for at vende
med en erfaren pædagogisk vejleder?


Så lad os sammen finde nogle måder at komme videre på.

Scroll for mere information

Eksempler på hvad I kan få hjælp til

 • At forstå jeres barn.
 • At få jeres barn til at samarbejde, fx. spise, sove og klæde sig af og på.
 • At udvikle koncentration, sprog, leg, mm.
 • At få et glad barn, der tror på sig selv.

Uanset om jeres barn har en diagnose eller ej.

"Alle børn har en mening med det de gør!"

Vi skal finde ud af hvilken.

"Barnet er aldrig forkert!"

Hvornår har I brug for pædagogisk vejledning?

 • Når I har for mange konflikter
 • Når I har et barn med voldsom vrede
 • Når I ønsker at kunne samarbejde om små krav i hverdagen
 • Når I ønsker at give jeres barn et bedre selvværd
 • Når I ønsker at lære jeres barn at det er okay at fejle
Far krammer datter
Øjenkontakt

I får bl.a. inspiration til

 • Hvordan I lærer jeres barn at samarbejde
 • Hvordan I mindsker antallet af konflikter
 • Hvordan I styrker jeres barns robusthed
 • Hvordan I afpasser jeres forventninger til jeres barn
 • Hvordan I skaber en god relation
Karin Lorenzen

Hvem er jeg

For mig er det først og fremmest vigtigt, at vi har en god relation i vores samarbejde. Min vejledningen skal give mening for jer, I skal føle jer forstået og inspireret, og se tydelige ændringer i jeres dagligdag.

Jeg har mere end 40 års erfaring i at arbejde med børn og familier med samspilsproblematikker. Jeg arbejder på at vi sammen finder en metode, der er passer til jeres ønsker og behov. Det er ikke afgørende om jeres barn har en diagnose eller ej.

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog, og har altid elsket at arbejde med børn med "krudt i røven". Jeg har videreuddannet mig til Marte Meo Terapeut (en metode, hvor vi ud fra videoklip fra hverdagen, ser på hvad der virker for jer). Derudover har jeg uddannelse i supervision samt i effektfulde løsningsorienterede tilgange. Jeg er generelt optaget af det, der virker og har en masse tips og tricks at byde ind med.

Øjenkontakt

Sådan arbejder jeg

Målet er at skabe en samarbejdende relation imellem voksen og barn.

Jeg har en kreativ og enkel måde at arbejde på, og mange forskellige metoder og redskaber.

Eksempler på metoder jeg bruger

Mentalisering

Lær at forstå egne og andres følelser, tanker og handlinger

Marte Meo

Hvor vi ved hjælp videooptagelser kikker på jeres relation.
For information om metoden, se Marte Meo Foreningen i Danmark hjemmeside

Forældrevejledning

Samtaler med de voksne omkring barnet

Børnesamtaler

Samtaler med barnet alene

Familiesamtaler

Samtaler med hele familien; Forældre og børn

Netværkssamtaler

Samtaler med de vigtige voksne omkring barnet,
fx. forældre, pædagoger, lærere, bedsteforældre o.lign.

Visuel struktur

Piktogrammer og/eller fotos fra barnets hverdag

Følelsesregulering med Amygdala-uret

Hjælp til at lære dit barn selv at regulere egne følelse.

Et forløb

Forløbet består af en række hjemmebesøg. Efter forventningsafstemning tilpasser vi sammen et forløb, der passer lige til jeres behov. Vi evaluerer løbende, og I kan til enhver tid afslutte, når I synes. Et forløb varer typisk 3-5 gange. Løbende opfølgning og evaluering.

 • Hvordan oplever I problemet? Hvad vil I gerne opnå? Vi laver en aftale, om noget I afprøver til næste gang.
  Mødet tager ca. 1 time.
 • Hvad synes I om dagens møde?
 • Hvordan er det gået siden sidst? Har problemet ændret sig? Hvordan ser det ud nu? Aftale om hvad der afprøves til næste gang.
 • Hvad synes I om metoden vi har afprøvet? Vi tilpasser metoden, så den passer til jer og jeres barn og giver den største effekt.
 • Vi afslutter, når målet er nået.
 • Efter forløbet tilbyder jeg telefonkonsultation efter behov til halv timepris.

Det siger forældrene

Vi har en søn, der er fagligt og socialt udfordret i skolen, og som kunne gå i baglås, når der blev forventet noget af ham. Ved et netværksmøde blev vi tilbudt hjælp i form af hjemmevejledningssamtaler, hvor Karin og vi kunne drøfte udfodringerne. Ved hendes hjælp fik vi kortlagt hans daglige udfordringer, og der blev sat ord på dem. Vi fik nogle værktøjer, der rimelig nemt kunne implementeres i hverdagen, idet hun fik vores tankegang i den rigtige retning, så det ville være gavnligt for vores søn. Værktøjerne virkede egentlig logiske nok, men vi var nok ikke helt kommet frem til dem ved egen hjælp. Mht. vores søn, så er der rigtig gode fremskridt. Der er et stykke vej endnu, men nu ved vi, hvordan vi kan gribe sagen an på hjemmefronten, og hvordan vi kan have nogle forventninger til ham, som han kan håndtere.

- Forældre til socialt udfordret dreng

Jeg har fået det rette "spark", til at turde stille krav og holde fast. Jeg føler, at jeg først nu er blevet en rigtig forælder. Jeg bruger også det jeg har lært, i forhold til mit barn, i mit arbejde. Jeg arbejder ved en børnetandlæge, og har nu fået alle de børn, som tidligere ikke ville, op i stolen.

- Mor til 8-årig dreng med autisme, efter 3 sessioner

Vi har lært at acceptere, at vi har et barn med en stærk vilje, og vi ved nu, hvordan vi skal reagere på hendes vrede, uden at vi kommer til at "knække" hende. Vi har fået vores glade pige igen, og hun er nu også kærlig overfor hendes små brødre.

- Forældre til 4-årig højtbegavet datter med stærk vilje

Vi havde en dreng, der slog hovedet hårdt i gulvet, når han fik et nej, hvilket bekymrede os rigtigt meget. Efter vejledningen fra Karin har han lært at vente, fx. på at vi skal spise, uden at blive vred. Han er begyndt at kunne koncentrere sig om at lege, spise, vente på tur. Vi har fået en helt anden dreng.

- Forældre til 2-årig dreng med store frustrationer

Priser

Pris (pr. 1. november 2020)
Hjemmevejledning (pr. time) kr. 700 (pr. time)
Telefon-/videovejledning (pr. time) kr. 500

Kontakt

29 93 80 37

Ring og lad os tage en uforpligtende snak om jeres udfordringer, og om det er noget, jeg kan hjælpe jer med.

I kan også skrive til mig herunder, så kontakter jeg jer hurtigst muligt.

Jeg deler ikke din email med nogen.

Mine opslag fra Facebook